loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Обеспечение ровности проезда на подходах к мостам / Trần Đại Dũng ; Научный руководитель: МАДИ Попов В.И.

Tác giả : Trần Đại Dũng ; Научный руководитель: МАДИ Попов В.И.

Nơi xuất bản : Москва: Государственный Технический Университет,2021

Mô tả vật lý : 168 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 624.2

Chủ đề : 1. Cầu -- Thiết kế và xây dựng. 2. Cơ học đất. 3. Đường bộ -- Thiết kế và xây dựng. 4. Luận án -- Nga. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27185
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27186 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top