loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Narrative inquiry into the experiences of vietnamese children and mothers composing lives in transition to Canada / Trần Thị Thúy Hằng

Tác giả : Trần Thị Thúy Hằng

Nhà xuất bản : University of Alberta

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Edmonton, Alberta, Canada

Mô tả vật lý : xvi, 274 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 372.971

Chủ đề : 1. Giáo dục đa văn hóa -- Canada. 2. Giáo dục tiểu học -- Phụ huynh tham gia -- Canada. 3. Giao lưu văn hóa -- Canada. 4. Học sinh Việt Nam -- Canada -- Điều kiện xã hội. 5. Luận án -- Canada.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27179
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27180 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top