loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

A Requirements-driven framework bridging model-based strategic representations with software development practices / Nguyễn Huỳnh Anh Vũ ; advisors : Manuek Kolp, Yves Wautelet

Tác giả : Nguyễn Huỳnh Anh Vũ ; advisors : Manuek Kolp, Yves Wautelet

Nhà xuất bản : Université catholique de Louvain

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Louvain-La-Neuve, Belgium

Mô tả vật lý : xx, 198 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 005.8

Chủ đề : 1. Hệ thống quản lý thông tin. 2. Luận án -- Bỉ. 3. Phần mềm máy tính -- Phát triển. 4. Phần mềm ứng dụng. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27173
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27174 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top