loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu khả năng thích nghi và tiềm năng phát triển của cá măng sữa Chanos Chanos ở vùng biển Đông Nam Việt Nam / Nguyễn Thị Mỹ Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phú Hòa, Trịnh Quốc Trọng

Tác giả : Nguyễn Thị Mỹ Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phú Hòa, Trịnh Quốc Trọng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông Lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix, 224, [38] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 639.375

Chủ đề : 1. Cá măng sữa -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nuôi cá -- Việt Nam. 4. Nuôi trồng thủy sản -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27165
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27166 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top