loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu khả năng thích nghi và tiềm năng phát triển của cá măng sữa Chanos Chanos ở vùng biển Đông Nam Việt Nam / Nguyễn Thị Mỹ Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phú Hòa, Trịnh Quốc Trọng

Tác giả : Nguyễn Thị Mỹ Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Phú Hòa, Trịnh Quốc Trọng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Nông Lâm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xix, 224, [38] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 639.375

Chủ đề : 1. Cá măng sữa -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nuôi cá -- Việt Nam. 4. Nuôi trồng thủy sản -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27165
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27166 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top