loading

Sách, tuyển tập

Nghề thầy : làm cha mẹ, làm thầy / Hoàng Đạo Thúy

Tác giả : Hoàng Đạo Thúy

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 153 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043190045

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Giáo dục -- Phụ huynh tham gia -- Việt Nam. 2. Giáo dục -- Việt Nam. 3. Giáo viên -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6100/2021
(5597/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6101/2021
(5597/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top