loading

Luận án, luận văn

Sự khác biệt giới trong việc nhận diện và điều trị bệnh tật của cư dân nông thôn Việt Nam / Nguyễn Thị Nhung ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Văn Hy

Tác giả : Nguyễn Thị Nhung ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Văn Hy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 305.8009597

Chủ đề : 1. Cư dân nông thôn -- Chăm sóc sức khỏe -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Dân tộc học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 4. Phân biệt giới tính -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27164
Đang xử lý kỹ thuật
Top