loading

Sách, tuyển tập

Chiến dịch Hoa Kim Tước : hàng trăm công dân Việt Nam mắc kẹt ở Ấn Độ vì Covid-19. Một chiến dịch giải cứu xuất sắc đã đưa họ trở về quê hương / Phạm Sanh Châu

Tác giả : Phạm Sanh Châu

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 267 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043066906

Số phân loại : 303.485

Chủ đề : 1. Phạm Sanh Châu, 1961-. 2. COVID-19 -- Khía cạnh xã hội -- Ấn Độ. 3. COVID-19 -- Khía cạnh xã hội -- Việt Nam. 4. Đại dịch Covid 19, 2020- -- Ấn Độ. 5. Đại dịch Covid 19, 2020- -- Việt Nam. 6. Đại sứ -- Việt Nam. 7. Hồi hương -- Việt Nam. 8. Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Ấn Độ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6096/2021
(2523/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6097/2021
(2523/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top