loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sự khác biệt giới trong việc nhận diện và điều trị bệnh tật của cư dân nông thôn Việt Nam / Nguyễn Thị Nhung ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Văn Hy

Tác giả : Nguyễn Thị Nhung ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Văn Hy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, [355] tờ : bảng, bản đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.8009597

Chủ đề : 1. Cư dân nông thôn -- Chăm sóc sức khỏe -- Việt Nam. 2. Dân tộc học -- Việt Nam. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Phân biệt giới tính -- Việt Nam. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27162
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27163 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top