loading

Luận án, luận văn

Text stream mining using clustering / Võ Thị Hồng Thắm ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Phúc

Tác giả : Võ Thị Hồng Thắm ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Phúc

Nhà xuất bản : Lac Hong University

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Dong Nai

Mô tả vật lý : 28 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 006.312

Chủ đề : 1. Gom cụm văn bản. 2. Khai thác dữ liệu. 3. Khai thác văn bản. 4. Khoa học máy tính. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. Lưu trữ và truy cập thông tin.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27161
Đang xử lý kỹ thuật
Top