loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khai thác luồng văn bản với kỹ thuật gom cụm / Võ Thị Hồng Thắm ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Phúc

Tác giả : Võ Thị Hồng Thắm ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Phúc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : [20], [155] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 003.312

Chủ đề : 1. Gom cụm văn bản. 2. Khai thác dữ liệu. 3. Khai thác văn bản. 4. Khoa học máy tính. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. Lưu trữ và truy cập thông tin. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27158
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27159 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top