loading

Luận án, luận văn

Tác động của quản trị nhà trường đến chất lượng đào tạo : nghiên cứu tại các trường đại học vùng Đông Nam Bộ / Trần Hoàng Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Đức Lộng, Mai Thị Ánh Tuyết

Tác giả : Trần Hoàng Minh ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Đức Lộng, Mai Thị Ánh Tuyết

Nhà xuất bản : Trường Đại học Lạc Hồng

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : [16], [405] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 371.20095977

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ. 2. Sinh viên -- Đào tạo -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ. 3. Trường Đại học và Cao đẳng -- Việt Nam -- Đông Nam Bộ -- Quản lý. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27154
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27155 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top