loading

Sách, tuyển tập

Zarathustra đã nói như thế / Friedrich Nietzsche ; Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu

Tác giả : Friedrich Nietzsche ; Trần Xuân Kiêm dịch và giới thiệu

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 499 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786043047486

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Nietzsche, Friedrich, 1844-1900. 2. Nhà triết học -- Đức. 3. Triết học Đức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6050/2021
(1666/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 6051/2021
(1666/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top