loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Thu nhập của hộ nông dân trong phát triển nông nghiệp bền vững ở thành phố Hồ Chí Minh / Huỳnh Đạt Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Hiến, Trần Đình Lâm

Tác giả : Huỳnh Đạt Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Hiến, Trần Đình Lâm

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvi, [265] tờ : bảng, sơ đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 339.359779

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Nông dân -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Điều kiện kinh tế. 3. Nông nghiệp bền vững -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. Thu nhập từ trang trại -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27143
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27144 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top