loading

Sách, tuyển tập

Dặm đường lang thang / Lý Lan

Tác giả : Lý Lan

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 1999

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 120 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2415/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2416/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top