loading

Sách, tuyển tập

Hello world - Làm người trong kỷ nguyên máy móc / Hannah Fry ; Nguyễn Duy Khánh dịch

Tác giả : Hannah Fry ; Nguyễn Duy Khánh dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 365 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786043040173

Số phân loại : 303.483

Chủ đề : 1. Công nghệ -- Khía cạnh luân lý và đạo đức. 2. Công nghệ -- Khía cạnh xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5993/2021
(2493/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5994/2021
(2493/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top