loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Fusarium basal rot of Allium : towards a better understanding and biocontrol of the disease in Vietnam / Dung Le

Tác giả : Dung Le

Nhà xuất bản : Ghent University

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Ghent, Belgium

Mô tả vật lý : [9], 195 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 24 cm

ISBN : 9789463574068

Số phân loại : 635.259

Chủ đề : 1. Bệnh thối gốc. 2. Hành -- Bệnh. 3. Luận án -- Bỉ. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27137
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27138 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top