loading

Luận án, luận văn

Determinants of corporate leverage adjustments : a cross-country analysis / Hồ Thị Hải Ly

Tác giả : Hồ Thị Hải Ly

Nhà xuất bản : The University of Waikato

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : [New Zealand]

Mô tả vật lý : xi, 224 tr. ; 30 cm

Số phân loại : 658.152

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Tài chính. 2. Luận án -- New Zealand.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27130
Đang xử lý kỹ thuật
Top