loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Improving transport-related health impacts by promoting active transport and public transport / Le Thi Hương ; Supervisor : Manfred Boltze, Hans Joachim Linke

Tác giả : Le Thi Hương ; Supervisor : Manfred Boltze, Hans Joachim Linke

Nhà xuất bản : Technische Universitat Darmstadt

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Darmstadt, [Germany]

Mô tả vật lý : vii, 295 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 388.4042

Chủ đề : 1. Giao thông vận tải -- Biện pháp an toàn. 2. Giao thông vận tải -- Khía cạnh môi trường. 3. Giao thông vận tải -- Khía cạnh sức khỏe. 4. Luận án -- Đức. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27128
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27129 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top