loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Повышение эффестивности концевого и торцевого фрезерования на основе контропя износа фрез по уровню вибрации / Đặng Hữu Trọng ; Научный руководитель : А.В. Анцев

Tác giả : Đặng Hữu Trọng ; Научный руководитель : А.В. Анцев

Nhà xuất bản : Тульский государственный университет

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Тула

Mô tả vật lý : 140 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621

Chủ đề : 1. Kỹ thuật cơ khí. 2. Luận án -- Nga. 3. Máy phay -- Thiết kế và lắp ráp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27119
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27120 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top