loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Повышение эффестивности концевого и торцевого фрезерования на основе контропя износа фрез по уровню вибрации / Đặng Hữu Trọng ; Научный руководитель : А.В. Анцев

Tác giả : Đặng Hữu Trọng ; Научный руководитель : А.В. Анцев

Nhà xuất bản : Тульский государственный университет

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Тула

Mô tả vật lý : 140 tờ : minh họa màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621

Chủ đề : 1. Kỹ thuật cơ khí. 2. Luận án -- Nga. 3. Máy phay -- Thiết kế và lắp ráp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27119
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27120 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top