loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The relationship between corporate governance, earnings management and stock price informativeness. Empirical studies in a Vietnamese context / Phuong-Thuy Vuong

Tác giả : Phuong-Thuy Vuong

Nhà xuất bản : Université Grenoble Alpes

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : [Grenoble, France]

Mô tả vật lý : 286 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.1554

Chủ đề : 1. Cổ phiếu -- Giá cả -- Việt Nam. 2. Doanh nghiệp nhà nước -- Việt Nam. 3. Dự đoán giá cổ phiếu -- Việt Nam. 4. Lợi nhuận công ty -- Việt Nam. 5. Luận án -- Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27115
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27116 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top