loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

The relationship between corporate governance, earnings management and stock price informativeness. Empirical studies in a Vietnamese context / Phuong-Thuy Vuong

Tác giả : Phuong-Thuy Vuong

Nhà xuất bản : Université Grenoble Alpes

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : [Grenoble, France]

Mô tả vật lý : 286 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.1554

Chủ đề : 1. Cổ phiếu -- Giá cả -- Việt Nam. 2. Doanh nghiệp nhà nước -- Việt Nam. 3. Dự đoán giá cổ phiếu -- Việt Nam. 4. Lợi nhuận công ty -- Việt Nam. 5. Luận án -- Pháp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27115
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27116 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top