loading

Luận án, luận văn

Молекулярно -динамическое моделирование радиационного повреждения в сплаве NiAl CO сверхструктурой B2 / Nguyễn Trọng Hoàng Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Старостенков Михаил Дмитриевич

Tác giả : Nguyễn Trọng Hoàng Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Старостенков Михаил Дмитриевич

Nhà xuất bản : Đại học Kĩ thuật Tổng hợp Altai

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Barnaul, Liên bang Nga

Mô tả vật lý : 23 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Chất ngưng tụ -- Tóm tắt. 2. Động lực học phân tử -- Tóm tắt. 3. Hợp kim NiAl -- Bức xạ -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Nga -- Tóm tắt. 5. Vật lý học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27114
Đang xử lý kỹ thuật
Top