loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Молекулярно -динамическое моделирование радиационного повреждения в сплаве NiAl CO сверхструктурой B2 / Nguyễn Trọng Hoàng Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Старостенков Михаил Дмитриевич

Tác giả : Nguyễn Trọng Hoàng Trung ; Người hướng dẫn khoa học : Старостенков Михаил Дмитриевич

Nhà xuất bản : Đại học Kĩ thuật Tổng hợp Altai

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Barnaul, Liên bang Nga

Mô tả vật lý : 171 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Động lực học phân tử. 2. Hợp kim NiAl -- Bức xạ. 3. Luận án -- Nga. 4. Vật chất ngưng tụ. 5. Vật lý học. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27112
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27113 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top