loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với ngành công nghiệp hỗ trợ các ngân hàng thương mại Việt Nam / Nguyễn Văn Nhật ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thị Thanh Hằng

Tác giả : Nguyễn Văn Nhật ; Người hướng dẫn khoa học : Hoàng Thị Thanh Hằng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : viii, 123, lxix, [40] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.12

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng thương mại -- Việt Nam. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 4. Tín dụng ngân hàng -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27086
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27087 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top