loading

Sách, tuyển tập

Forever skills - Kỹ năng nền tảng cho mọi thế hệ / Kieran Flanagan & Dan Gregory ; Travelling Kat dịch

Tác giả : Kieran Flanagan & Dan Gregory ; Travelling Kat dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 296 tr. : biểu đồ ; 20 cm

ISBN : 9786047784479

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Thành công. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 834/2021
(10328)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VN 835/2021
(DN 1085/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top