loading

Sách, tuyển tập

Điểm tựa phê bình văn học : tiểu luận - phê bình / Nguyễn Hữu Sơn

Tác giả : Nguyễn Hữu Sơn

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2000

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 351 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92209

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2283/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 2284/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top