loading

Sách, tuyển tập

Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục Việt Nam / Tăng Bình, Ái Phương sưu tầm

Tác giả : Tăng Bình, Ái Phương sưu tầm

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 402 tr. ; 27 cm

ISBN : 9786043385694

Số phân loại : 370.9597

Chủ đề : 1. Hồ Chí Minh, 1890-1969 -- Quan điểm chính trị và xã hội. 2. Giáo dục -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5840/2021
(5596/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5841/2021
(5596/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top