loading

Sách, tuyển tập

Kỷ luật tự giác / Tiểu Dã ; Xanh Dương dịch

Tác giả : Tiểu Dã ; Xanh Dương dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 214 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786047791736

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Tâm lý học ứng dụng. 3. Thành công. 4. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 710/2021
(1334/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 711/2021
(1334/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top