loading

Sách, tuyển tập

Giải mã chính mình : 401 công thức trở thảnh phiên bản tốt đẹp nhất / Kate Hanley ; Hương Huế dịch

Tác giả : Kate Hanley ; Hương Huế dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 229 tr. : hình vẽ màu ; 20 cm

ISBN : 9786047792832

Số phân loại : 170.44

Chủ đề : 1. Động cơ thúc đẩy (Tâm lý học). 2. Hạnh phúc. 3. Tự hoàn thiện (Tâm lý học).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 692/2021
(1488/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 693/2021
(1488/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top