loading

Sách, tuyển tập

1000 điều nhỏ bé - Gửi tương lai, tôi đã sẵn sàng / Marc Chernoff, Angel Chernoff ; Vân Anh dịch

Tác giả : Marc Chernoff, Angel Chernoff ; Vân Anh dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 223 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786047778447

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Hạnh phúc. 2. Kỹ năng sống. 3. Tâm lý học ứng dụng. 4. Thành công. 5. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 740/2021
(1187/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VN 741/2021
(1187/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top