loading

Sách, tuyển tập

Tâm lý học nói gì về nỗi đau? / Richard Gross ; Sóc Cốm dịch

Tác giả : Richard Gross ; Sóc Cốm dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 190 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786047794836

Số phân loại : 155.93

Chủ đề : 1. Nỗi đau -- Khía cạnh tâm lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5634/2021
(1117)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5635/2021
(1117/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top