loading

Sách, tuyển tập

100 trích dẫn thần thánh : tinh thần thủ lĩnh từ những lãnh đạo kiệt xuất / Charles Phillips ; Jen dịch

Tác giả : Charles Phillips ; Jen dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 311 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

ISBN : 9786047785230

Số phân loại : 658.4092

Chủ đề : 1. Lãnh đạo. 2. Lãnh đạo -- Trích dẫn, châm ngôn....

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5624/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 5625/2021
(DN 1947/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top