loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Bảo vệ quyền của người dùng trong hợp đồng cấp quyền người dùng cuối / Nguyễn Phan Phương Tần ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Sơn

Tác giả : Nguyễn Phan Phương Tần ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [8], 170 tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 346.020285

Chủ đề : 1. Bảo vệ dữ liệu -- Luật và pháp chế. 2. Bảo vệ người tiêu dùng -- Luật và pháp chế. 3. Hợp đồng cấp quyền -- Biểu mẫu. 4. Hợp đồng điện tử -- Biểu mẫu. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. Quyền riêng tư. 7. Trao đổi dữ liệu điện tử -- Luật và pháp chế. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27074
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27075 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top