loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Vai trò của sự tương thích giá trị, tự chủ công việc và cảm nhận sự hỗ trợ của tổ chức trong mối quan hệ giữa tính cách chủ động và hiệu quả làm việc của nhân viên / Đỗ Thị Thanh Trúc ; Người hướng dẫn khoa học : Trịnh Thùy Anh, Nguyễn Thế Khải

Tác giả : Đỗ Thị Thanh Trúc ; Người hướng dẫn khoa học : Trịnh Thùy Anh, Nguyễn Thế Khải

Nhà xuất bản : Trường Đại học Mở T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xviii, 164, cxxxvii, [33] tờ : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 658.3

Chủ đề : 1. Hiệu quả tổ chức. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Năng suất lao động. 4. Quản lý nhân sự. 5. Thành công trong công việc. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27082
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27083 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top