loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Pháp luật về bảo hộ quyền tác giả trong môi trường Internet / Võ Trung Hậu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Huy, Châu Thị Khánh Vân

Tác giả : Võ Trung Hậu ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Huy, Châu Thị Khánh Vân

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vii, 165 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 346.597048

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Quản lý bản quyền kỹ thuật số -- Việt Nam. 3. Quyền tác giả và xử lý dữ liệu điện tử -- Việt Nam. 4. Quyền tác giả -- Việt Nam. 5. Sở hữu trí tuệ -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. 6. Luận án -- Việt Nam. 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27077
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27078 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top