loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ảnh hưởng của giá thể và dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và chất lượng dâu tây (Fragaria x ananassa) trồng trong điều kiện nhà màng tại Đà Lạt / Cao Thị Làn ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Quang Vinh, Nguyễn Văn Kết

Tác giả : Cao Thị Làn ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Quang Vinh, Nguyễn Văn Kết

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 246 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 634.7590959769

Chủ đề : 1. Cây trồng -- Dinh dưỡng -- Việt Nam -- Đà Lạt. 2. Dâu tây -- Trồng trọt -- Việt Nam -- Đà Lạt. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Thực vật học -- Việt Nam -- Đà Lạt. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27060
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27062 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top