loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Các yếu tố tác động tới hoạt động tăng trưởng xanh của doanh nghiệp tại các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai / Nguyễn Anh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Dũng, Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

Tác giả : Nguyễn Anh Tuấn ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Tiến Dũng, Trần Nguyễn Ngọc Anh Thư

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, [284] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.70959775

Chủ đề : 1. Bảo vệ môi trường -- Việt Nam -- Đồng Nai. 2. Chính sách môi trường -- Việt Nam -- Đồng Nai. 3. Doanh nghiệp -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam -- Đồng Nai. 4. Khu công nghiệp -- Khía cạnh môi trường -- Việt Nam -- Đồng Nai. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27057
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27058 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top