loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam / Phạm Ngọc Khanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trọng Hoài

Tác giả : Phạm Ngọc Khanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trọng Hoài

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 285 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.9095977

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 3. Tăng trưởng kinh tế -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 27054
(K07.23_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27055 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top