loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Chất lượng tăng trưởng kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam / Phạm Ngọc Khanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trọng Hoài

Tác giả : Phạm Ngọc Khanh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Trọng Hoài

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kinh tế - Luật

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xii, 285 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 338.9095977

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 3. Tăng trưởng kinh tế -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27054
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27055 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top