loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Tôn giáo mới nội sinh ở Nam Bộ : nội dung, đặc điểm và ý nghĩa lịch sử / Nguyễn Thoại Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Nghĩa, Trương Văn Chung

Tác giả : Nguyễn Thoại Linh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Xuân Nghĩa, Trương Văn Chung

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [4], 216, [51] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 306.6095977

Chủ đề : 1. Đời sống tôn giáo -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tôn giáo -- Khía cạnh xã hội -- Việt Nam -- Nam Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27048
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27049 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top