loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Sự phát triển của đội ngũ công nhân tỉnh Bình Dương (1997-2017) / Lê Tuấn Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Hiệp, Huỳnh Ngọc Đáng

Tác giả : Lê Tuấn Anh ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Văn Hiệp, Huỳnh Ngọc Đáng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : [8], 195, [39] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.5620959774

Chủ đề : 1. Giai cấp công nhân -- Việt Nam -- Bình Dương -- 1997-2017. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27045
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27046 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top