loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Ước lượng tuổi người Việt dựa vào thành phần axit aspartic ngà răng và sự tăng trưởng xê măng chân răng / Lê Huỳnh Thiên Ân ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Đức Lánh

Tác giả : Lê Huỳnh Thiên Ân ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Đức Lánh

Nhà xuất bản : Đại học Y Dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : ix, 122, [31] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 617.6

Chủ đề : 1. Aspartic Acid -- Sinh lý học. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ngà răng. 4. Nha khoa. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27036
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27037 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top