loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đề xuất hệ thống bảo vệ cho lưới điện phân phối thông minh có xét đến sự tích hợp của những nguồn năng lượng phân tán / Lê Duy Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Cao Cường, Bùi Minh Dương

Tác giả : Lê Duy Phúc ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Cao Cường, Bùi Minh Dương

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xviii, 160 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 621.31

Chủ đề : 1. Hệ thống điện. 2. Kỹ thuật điện. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Mạng lưới điện. 5. Phân phối điện năng. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27033
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27034 BH
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top