loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phát triển thị trường xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp tại Việt Nam / Nguyễn Trung Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Hạ Thị Thiều Dao

Tác giả : Nguyễn Trung Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Hạ Thị Thiều Dao

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 179, cxxxviii, [39] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.109597

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27030
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27031 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top