loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Machine learning approaches for population health analytics through social media / Dinh Hung Nguyen

Tác giả : Dinh Hung Nguyen

Nhà xuất bản : Deakin University

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : [Australia]

Mô tả vật lý : xiii, 82, [8] tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 362.1

Chủ đề : 1. Dân cư -- Khía cạnh sức khỏe. 2. Luận án -- Úc. 3. Phương tiện truyền thông đại chúng -- Xử lý dữ liệu. 4. Sức khỏe cộng đồng. 5. Y học xã hội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27027
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27028 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top