loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Phương pháp phát hiện đối tượng khó trong ảnh / Nguyễn Duy Khánh ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Đức, Lê Đình Duy

Tác giả : Nguyễn Duy Khánh ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Anh Đức, Lê Đình Duy

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 151, [84] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 006.3

Chủ đề : 1. Khoa học máy tính. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nhận biết đối tượng. 4. Phân tích hình ảnh -- Xử lý dữ liệu. 5. Robotics. 6. Thị giác máy tính. 7. Xử lý dữ liệu quang học. 8. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27020
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27021 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top