loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Khai thác mẫu tuần tự phổ biến dựa trên ràng buộc / Văn Thị Thiên Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoài Bắc

Tác giả : Văn Thị Thiên Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Hoài Bắc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xiii, 136, [50] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 006.312

Chủ đề : 1. Cơ sở dữ liệu. 2. Khai thác dữ liệu. 3. Khai thác mẫu tuần tự. 4. Khoa học máy tính. 5. Luận án -- Việt Nam. 6. Xử lý dữ liệu chuỗi (Khoa học máy tính). 7. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27017
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27018 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top