loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quy hoạch đô thị thích ứng ngập nước tại khu vực Nam thành phố Hồ Chí Minh / Hoàng Tùng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thanh Nhã, Phan Sỹ Châu

Tác giả : Hoàng Tùng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Thanh Nhã, Phan Sỹ Châu

Nhà xuất bản : Trường Đại học Kiến trúc T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 150, [150] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 711.0959779

Chủ đề : 1. Hệ thống thoát nước -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Qui hoạch đô thị -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27011
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 27012 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top