loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hoạt động đầu tư của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ở Châu Phi những năm đầu thế kỷ XXI / Võ Minh Tập ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Oanh

Tác giả : Võ Minh Tập ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Oanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 218, xxxvi, [43] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 337.5106

Chủ đề : 1. Đầu tư -- Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Quan hệ kinh tế nước ngoài -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27005
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27006 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top