loading

Luận án, luận văn

Quá trình khai phá vùng đất Nam bộ thời Chúa Nguyễn dưới tác động của những yếu tố quốc tế / Nguyễn Đình Cơ ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Oanh, Trần Thị Mai

Tác giả : Nguyễn Đình Cơ ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Oanh, Trần Thị Mai

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 23 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 959.77

Chủ đề : 1. Di cư và nhập cư -- Nam Việt Nam -- Triều đại Hậu Lê, 1428-1787 -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Nam Việt Nam -- Lịch sử -- Triều đại Hậu Lê, 1428-1787 -- Tóm tắt. 4. Nam Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Triều đại Hậu Lê, 1428-1787 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27004
Đang xử lý kỹ thuật
Top