loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quá trình khai phá vùng đất Nam bộ thời Chúa Nguyễn dưới tác động của những yếu tố quốc tế / Nguyễn Đình Cơ ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Oanh, Trần Thị Mai

Tác giả : Nguyễn Đình Cơ ; Người hướng dẫn khoa học : Ngô Minh Oanh, Trần Thị Mai

Nhà xuất bản : Trường Đại học Sư phạm T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 225 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 959.77

Chủ đề : 1. Di cư và nhập cư -- Nam Việt Nam -- Triều đại Hậu Lê, 1428-1787. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Nam Việt Nam -- Lịch sử -- Triều đại Hậu Lê, 1428-1787. 4. Nam Việt Nam -- Quan hệ nước ngoài -- Triều đại Hậu Lê, 1428-1787. 5. Nam Việt Nam -- Thương mại -- Triều đại Hậu Lê, 1428-1787. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27002
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27003 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top