loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Hoạt động ngân hàng phi truyền thống và hiệu quả ngân hàng : trường hợp các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2011 - 2019 / Nguyễn Thị Thanh Nhàn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thẩm Dương, Đào Lê Kiều Oanh

Tác giả : Nguyễn Thị Thanh Nhàn ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thẩm Dương, Đào Lê Kiều Oanh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 143, [58] tờ : bảng ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.109597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng -- Việt Nam -- 2011-2019. 3. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26999
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 27000 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top